Solrosfält i Huvudsta 2012

Solrosfält i Huvudsta, vernissage.
Solrosfält i Huvudsta, vernissage, 16 sept 2012.

I konstprojektet Solrosfält i Huvudsta tar konstnären Annelie Wallin studenterna i stugområdet Solna-campus till hjälp för att plantera ett solrosfält på en allmänning mellan bosättningen och motorvägen. Konstverket skapas i interaktion med platsens eget uttryck såsom ljus, ljud, hus, träd, bilar, bussar, människor. Genom närvaro och deltagande skapas upplevelser som växer och fördjupas allteftersom människorna lär känna varandra och antalet arbetade timmar ökar i antal.
På en på samma gång undanskymd som central plats står en rad baracker uppställda på en avstängd väg mellan en brant klippa, ett tågspår och en tungt trafikerad led. Barackerna ser ut att vara temporära, men har i själva verket legat där i över tio år. De ägs av ett privat företag som hyr ut dem till utländska studenter. Tillsammans med studenterna skapar Wallin här ett vajande solrosfält som ett sätt att låta detta undantag ta plats i det gemensamma rummet, genom att bokstavligen lysa upp platsen och markera dess existens.

1987 betalade en Japansk samlare nästan 40 miljoner dollar för Van Goghs tavla “Vas med femton solrosor”. Detta mästerverk från modernismens höjdpunkt är signifikativt för en konstsyn där konstnären är ett sorts helgon eller orakel, och konsten ett uttryck för konstnärens inre genialitet. En konstnärssyn som sammanfaller med industrikapitalismen och liberala idéer om oberoende individer.  Idag spelar ekonomin en annan roll, och globaliseringen har gjort oss medvetna om vårt beroende av varandra.  I Annelie Wallins solrosverk är det inte längre konstnärens inre som utforskas, tvärtom används konstverket som ett sätt att inleda en dialog med andra, bryta isoleringen av en plats och utforska världen utifrån denna särskilda plats perspektiv.  

Under perioden 31 maj – 26 oktober dokumenteras hela processen av solrosfältets tillblivelse med plantering, bevattning, gallring, gräsklippning, samkväm och nya bekantskaper som görs i området. Resultatet dokumenteras på en blogg och i en installation i utställningen ”UnTied Notion” på Design Hall i Stockholm.

Annelie Wallin har gjort flera arbeten som på ett eller annat sätt handlar om sin egen tillblivelse. Som Kalender 2006 där verket består av konstnärens tillverkning av verket, eller som i Kickoff och Brottning, där Wallins fysiska närkamp med en skulptur skildras på olika sätt i videoformat. I en serie gerillaplanteringar år 2011, utvecklades intresset för konstnärliga processer till att omfatta begrepp som ägande, makt, individens frihet och kollektivt ansvar.

Solrosfält i Huvudsta, 7 minuter film om hela projektet.

Blogg: http://www.huvudstasunflowerfield.wordpress.com

Solrosfält i Huvudsta, Blogglogg
Solrosfält i Huvudsta, Blogglogg
Ladda hem Blogglogg som .pdf