Gerillaodling 2011

Gerillaodling 2011
Gerillaodling 2011, installationsbild på IDI galleri.

Vinbär i Ekensberg Brf. 2011.
Gerillaodling i en bostadsrättsförening.

Installation med fåtölj, bord, tv-set, bygglampa, jord, tomat- och paprikaplantor mm på IDI:galleri.
I TV-monitorn visas en filmen om när jag planterar 5 st vinbärbuskar i min bostasdrättsförening utan att ha bett om lov.

I gerillaodlingsprojektetet kretsar mitt arbete kring begrepp som ägande, makt, individens frihet och kollektivt ansvar. Hur stort är den enskilda individens handlingsutrymme i samhället?
Hur mycket plats får man ta i det offentliga rummet? 

Reaktionerna på vinbärsplanteringen var possitiv av alla som gick förbi mig när jag arbetade. Men efter några dagar fick jag veta att det var andra som hade haft andra planer för just den platsen och som kände sig överkörda. Efter ett halvår beslutade styrelsen att vinbärbuskarna skulle flyttas till förmån för en syrenhäck. 

Jag engagerade mig i att plantera den nya syrenhäcken och kände mig glad över att vara den utlösande faktorn i att förverkliga en länge närd dröm om en syrenhäck.

I installationen ”Vinbär i Ekenskensberg Brf” och i filmerna ”Busplantering i Huvudsta” och ”Gerillaplantering i Ulvsunda” undersöker jag var gränsen går mellan välvilliga bidrag för allas bästa och privata initiativ på andras bekostnad.