Kalender 2006

010106-311206

Vad är tid? Vad är arbete?

I tidsdimensionen finns en speciell position som hela tiden förändras – nuet – gränsen mellan det förflutna och framtiden. Vid denna gräns omvandlas framtiden med alla sina obestämda möjligheter till faktisk verklighet och blir därefter en del av det förflutna med alla sina oföränderliga fakta.

Arbete, mänsklig verksamhet som genererar ekonomiskt värde i form av varor eller tjänster.

En persons arbetstid är den tid på dagen som hen arbetar. Arbetstiden kan vara fast, eller rörlig. När en person arbetar mer än sin ordinarie arbetstid talar en om övertid.


Metod och material:
Genom att upprepa samma rörelse, hålla fast vid ett repetitivt arbete, som denna sorts sömnad är, ville jag försätta mig i ett transliknande tillstånd, där jag skulle förnimma hur varje ögonblicks passage genom min kropp, via nålen, tråden och resåren, omsattes till en energi, ett fragment av svunnen tid.

Vita resårband 5mm breda mellan 100 och 150 mm långa. Nål, tråd, sax, tidtagarur och en kalender att skriva ner hur lång tid varje enskild söm tog.

Arbetet:
Jag sydde den första sömmen den första januari och sista sömmen 31.12.06. För det mesta sydde jag mellan 10-15 sömmar om dagen, ca 3 dagar i veckan. Ibland tog jag uppehåll i några veckor, men återupptog arbetet igen.
Jag använde mig av tidtagarur för att mäta hur lång tid varje söm tog att sy. Det varierade mellan 5 – 14 minuter beroende på hur dagsformen var. Se alla tider >>

Efter den sista sömmen som syddes den 31.12.06, är ”Kalender 2006” 3,95 m långt och består av 710 sömmar

Recension i DN:
http://anneliewallin.se/wp-content/uploads/2022/05/IDI_2006.pdf