Havet som, omger oss.
Havet som, omger oss, Konstprojekt där konstnären Annelie Wallin gör ett processbaserade konstverk på Gräddö torg, tillsammans med Rådmansö bygdegård i Stockholms skärgård. Foto © Anna-Viola Hallberg 2022.

Rådmansö Bygdegård, Gräddö torg:

Workshop med mig: Nästa gång blir på söndag 31 aug, klockan 13-15.

I mötet med Rådmansö kommer konstnären under tre helger med början den 11 juni, bjuda in besökare att knyta nät tillsammans. Det processbaserade verket växer fram knut för knut, i mötet mellan människor, på platsen. Verket är både en gestaltning och en process.

Annelie Wallin har genom projektet gjort en personlig resa. Sedan starten och de första platsbesöken har hon styrt allt mer mot en berättelse om havet och ålen, med egna barndomsminnen av att fiska ål med ålryssjor. Har du några personliga ål-minnen? Kom och dela dom med mig!

Under perioden 11juni – 21 augusti är Annelie Wallin också representerad med ett verk i bygdegården.

HAVET SOM, OMGER OSS fokuserar på relationen mellan människan och havet, om ansvarstagande handlingar och perspektiv. Utställningen sker på 10 platser i Stockholms skärgård sommaren 2022.

Huvudman är Stockholms läns bygdegårdsdistrikt i samverkan med den lokala föreningen och Björkö Konstnod.

Följ oss på Facebook och instagram.