Dela trädgård 2014

Dela Trädgård ett konst, odlings- och samverkans projekt i Anderstorp mellan Gislaveds konsthall och konstnärerna Malin Lobell och Annelie Wallin.

Dela med oss, en medborgarträdgård. Genom små förskjutningar i stadsbilden undersöker och ifrågasätter konstnärerna Malin Lobell och Annelie Wallin makthierarkier och värdesystem i samhället runt omkring oss. Kan konsten påverka? Kan växter vara politiska?

Gislaveds Konsthall och Jonas Nilsson har bjudit in oss att under sommaren 2014 odla på en oanvänd tomt i centrala Anderstorp, som en del av kulturprogrammet Konsten att påverka som pågår under valåret 2014. Efter att ha sett våra olika interventioner och projekt i stadsmiljön, ville Jonas att vi skulle göra något om konstens roll att påverka genom att aktivera en plats i det offentliga rummet, med konst och odling; en trädgård och mötesplats i Gislaveds Kommun.

Det viktiga för oss är att utgå från bygden, dess kapacitet och intressen. Anderstorp med omnejd präglas av småföretag, en entreprenörsanda där den enskildes initiativ är av stor betydelse och utveckling för olika lokala industrier som t ex gummi.

En annan viktig del i vårt projekt handlar om att ta vara på resurser, extra mycket då vårt fokus även har en större mening kring hållbarhet, att återvinna och ta till vara material och kompetens. I Anderstorp har vi funnit att bildäck är ett material som finns i överflöd. Dessa kommer fungera som en bas, ett byggelement för vår installation på platsen.

Att ”Dela trädgård” innebär för oss att vi bjuder in de lokala krafterna i Anderstorp och Gislaved att bli delaktiga i både byggande, plantering och brukandet av trädgården/platsen. Tillsammans med lokala krafter som skolan, företagarna och föreningsliv vill vi försöka skapa och aktivera en öde plats i centrala Anderstorp.

Titeln ”Dela trädgård” hänvisar till att dela med sig, växtkraft, generositet, dela kunskap och dela med andra, i det gemensamma. Under arbetets gång har trädgården fått fler delar. Tillsammans med förskoleklasser på Ekenskolan kommer vi plantera “Tre systrar”. Den traditionella “Tre systrar” är en samplantering av majs, squash och böna. Samplantering av växter som på olika sätt stödjer varandra för ökad tillväxt, mindre skadedjursangrepp. De samarbetar helt enkelt. Samplanteringar används ofta i ekologisk odling. En trädgården är beroende av insekterna och för att uppmärksamma pollinerarnas allt svårare situation, dels pga av sjukdomar i bisamhällen men också pga markförluster, bygger vi ett insektshotell på tomten. Det kommer att bli permanent och en bra boplats för alla insekter, hoppas vi.

Eftersom vi bygger trädgårdens grund av bildäck, som i sin tur innehåller en massa giftiga ämnen som  tex PAH oljor har den tredje delen i trädgården  kommit  att beröra fytoremediering, dvs växter som fungerar som markssanerare. 

Vi önskar att här kan bli en ny “hängplats” för både unga och äldre mitt i centrala Anderstorp. Projektet sker i samarbete med både Kultur- och Parkförvaltningen i Gislaveds kommun.

På bloggen kommer odlingens framväxt och fortlevnad under sommaren att uppdateras. Vi söker volontärer som regelbundet fotograferar och skriver inlägg om trädgårdens utveckling under sommaren.

Grafisk design © Malin Lobell.
Bloggmaster Annelie Wallin.

Följ hela processen på Dela Trädgårds egen webbplats: http://www.delatradgard.org/