Kick Off

När är nånting färdigt, var börjar och slutar ett konstverk, eller för den delen ett träd, en tanke eller en stad? I vilket ögonblick blir en samling träpinnar till en skulptur och är de fortfarande ett verk fast konstnären sparkat sönder det, eller är själva sparken en del av verket? I Wallins videofilmer ”KICK Off” och ”Brottning” på ID:I galleri händer just detta, en skulptur plockas isär av konstnären men verket, eller dess beståndsdelar, ger inte upp utan lever vidare i en oklar relation till sin skapare. Det attackerar, rymmer och smyger på konstnären för att åter igen förstöras.

Annelie Wallin har gjort flera verk som på ett eller annat sätt handlar om sin egen tillblivelse. Som ”Kalender 2006” där verket består av konstnärens tillverkning av verket, eller som här, där Wallins fysiska närkamp med en skulptur skildras i videoformat. Tydlig i videon är också den ambivalens man som konstnär kan känna inför sin egen verksamhet. Vem styr egentligen vem? Här möts viljan och slumpen, det som var nödvändigt att göra och de misstag som begicks.

Texten av Elisabeth Westerlund för min utställning på ID:I galleri 310109-150209