Ikaros vingar

Beskrivning av projektet:
”Ikaros Vingar” är ett offentligt gestaltningsuppdrag för Jönköpings kommun som jag fick efter en skisstävling 2019.
Den består av två från taket hängande ljusskulpturer, formade som ett vingpar. Den ena vingen hänger i Idrottshusets foajé och den andra som en pendang i caféet. De hänger framför stora fönster så att dem kan ses utifrån.
Varje vinge består av fem vågformade, transparenta akrylglas som har samma längd på 4,7 meter, men dom har olika höjd, den högsta är 1,35 m och den lägsta 0,9 meter. Därutöver har varje skiva ett individuellt mönster av cirklar ingraverat och urfräst ur sin yta. Ljuset leds uppifrån ner genom varje skiva akrylglas och lyser endast upp de graverade och urfrästa cirklarna samt kortsidorna. Skulpturen är för övrigt transparent och ger ett lätt och luftigt intryck. Båda vingarna hänger på samma höjd: 4,8 m. Skivorna/ vingpennorna är lite förskjutna i förhållande till varandra, vilket gör att det blir en intressant 3D effekt; det ser ut som ett moln av bubblor bor i vingen.  LED-ljuset är färgväxlande och svagt pulserande, anpassat och programmerat med tanke på att det är en publik miljö, där det stundtals är väldigt många människor och stundtals en stilla miljö. Båda skulpturerna har samma program och lyser dygnet runt. Dem hänger fullt synliga utifrån och lyser dygnet runt.

Konstnärens idé:
Jag vill med mitt verk hylla övermodet och människans ständiga strävan att utmana och tänja de fysiska och psykiska gränser som vi lever under. Speciellt bra tycker jag att det passar i ett Idrottshus som här: där barn, unga och vuxna tränar olika sporter, tävlar, vinner och förlorar i en ständig kamp att nå längre, orka mer, lära nytt, skratta och gråta över segrar och förluster i stort och smått.

 
Ikaros Vingar Jönköping vintern 2019.
Photo © Marcus W Carlsson och Annelie Wallin.