Brottning, Besöket och Hämta vatten

Stopmotion animation och performance från 2006-2009.

Wrestling; The artist and the sculpture in a wrestling situation,
a documentation of the artistic process. Duration 35 sek. ©Annelie Wallin 2009.

Brottning; Konstnären och skulpturen i en brottningssituation, en dokumentation av den konstnärliga processen. Längd 35 sek. ©AnnelieWallin 2009.

A stopmotion animation about a feeling. ©Annelie Wallin 2006.

A performance made in 2006. ©Annelie Wallin 2006.