Foraging Net

Foraging Net nr 2
Foraging Net nr 2.

 I coronakrisens spår har vi tappat riktningen och det som var det självklaraste i världen: att röra sig fritt, uträtta sina ärenden och träffa människor, ter sig som en missuppfattning. Vi ”äger” inte längre, nu är det vi som är dom jagade, vi är bytet. Mikrober fångar oss i sina osynliga nätverk och som använder oss som värddjur för sin världsomspännande utbredning och sitt segertåg över världen. De osynliga varelserna har försatt oss i ett tillstånd av ensamhet, melankoli och sorg.

English:
In the wake of the coronacrisis, we have lost the direction and what was most obvious thing in the world: to move freely, carry out our errands and meet people, seems like a misconception. We no longer ”own” the world, now we are the hunted, we are the prey. The microbes have capture us in their invisible networks  and use us as host animals for their worldwide spread and triumph over the world. The invisible beings have put us in a state of loneliness, melancholy and sorrow.

Titel: Foraging Net I-VII.
Teknik: Fotografi, Fine Art Print.
Material: Physarum Polychephalum
Bildstorlek: 55×36 cm.
Bladstorlek: 65×50 cm.
År: 2021
Upplaga: 5 plus 2 st Artist print
Pris 4000:-/st
© Annelie Wallin 2021