Songs from the Woods

Jag vill tipsa om det här eventet i Trollhättans gamla slussområde Gamle Dal , jag är projektledare för detta #LANDART projekt och känner mig såå taggad!! 😆

💥Välkomna på vernissage den 19 augusti kl 15:00! 💥

Utställningen pågår tom 31 oktober.

Land Art skapas på plats med landskapets förutsättningar och skogens material.

Konstnärerna som deltar är:

Greta Kardi (LT)
Ingrid Ogenstedt (SE/DE)
Anna Widén (SE/NO)
Wolfgang Buntrock (DE)
Karl Chilkott (SE)

Var: Gamle Dal, Fall och Slussområdet Trollhättan

Arbetet pågår: 7 – 19 augusti, med vernissage 19 augusti.

Konstverken kommer att stå kvar tom 31 oktober.

Projektets koncept:

Namnet ”Sånger från skogen” är hämtat från traditionen hos Aboriginerna
i Australien; att istället för att använda kartor för att minnas och navigera efter, sjunga slingrande sånglinjer för att hitta vägen genom landskapet. Att berätta skogen, att sjunga dess sång, är ett sätt att kontakta den omgivande skogen, erkänna och hylla dess milda närvaro. Vi är inbjudna till att förnya stigarna och återuppväcka kunskapen om denna del av Gamle Dal. Konstnärernas arbete i skogen och konstverken som skapas under tiden, blir de första sångerna som kommer från den här skogen och dom kommer att guida oss på vår upptäcksfärd genom terrängen.

Curator för evenemanget är Annelie Wallin.
Land Art, Songs from the Woods, är ett samarbete mellan Trollhättans Stad och konstkonsulterna Agneta Stening och Anna Eggert.
————————————————————————

English:

Land Art is created on site with the conditions of the landscape and the material of the forest. Five artists are gathered from Northern Europe to create Land Art on the conditions of the landscape and with the materials on site. For two weeks you can follow the process in Gamle Dal, Trollhättan.

The artists participating are:
Greta Kardi (LT)
Ingrid Ogenstedt (SE/DE)
Anna Widén (SE/NO)
Wolfgang Buntrock (DE)
Karl Chilkott (SE)

Gamle Dal is a site with great historic and contemporary importance for life and innovation in Trollhättan. The southern part of the sluice route, a fundamental function for shipping and trade, meet the dramatic Göta älv supplying the industry with energy and the sublime landscape closely connected with the identity of Trollhättan.

Land Art is a genre sprung from American minimalism in the late 1960´s, taking off in the 1970´s and becoming its own artistic stream. The early land art artists used the landscape as material for sculpture and performative practices to highlight mans impact on earth. Today land art is a broad and global practice but in many ways still investigating the relation between human and nature.

Where: Gamle Dal, Trollhättan

During: 7 – 19 August, vernissage 19 August.

The works will be on display until 31 of october.

Project concept: The name“Songs from the Woods” is taken from the tradition of the Aboriginal people in Australia; that instead of maps for remembering, have meandering songlines to find their way through the landscape. To tell the woods, to sing it´s song, is a way to engage with the surrounding forest and celebrate the wonder and gentle presence of it. Since we are invited to renew the trails and reawaken the knowledge of this part of Gamle Dal, we think that new songs and traditions will be made by your works in the landscape. The pieces we are inviting the artists to do will be the first “songs” from this particular woodland.

The curator of the event is Annelie Wallin.
Land Art, Songs from the Woods, is a collaboration between the City of Trollhättan and the art consultants Agneta Stening and Anna Eggert.

@gretakardi @ingridogenstedt #annawidén #wolfganbuntrock #karlchilkott #landart #trollhättan #gamledaltrollhättan #gamledal #songsfromthewoods
@agnetastening
@bluesjellyfish