Human printer

Title: "Hallucination".
Drawing, graphite, size 106x74cm.
© Annelie Wallin 2023.
Title: Hallucination
Teckning med grafit, storlek 106x74cm, tillkomstår 2023 Annelie Wallin.  
Drawing with graphite. Work on paper.
Title: Island

ANNELIE WALLIN

Human Printer

2.2 – 25.2  2024 på Molekyl Gallery i Malmö

Vernissage fredagen den 2/2 kl 17-20

   ” I mars 2023 deltog jag i grupputställningen ”Station to Station” på Molekyl Gallery med två teckningar under projektnamnet ”Human Printer”. De teckningar och skulpturer som jag nu visar är en fortsättning och fördjupning på det arbetet. Jag sätter ofta upp ett antal ett antal ramar eller regler för ett material eller ett händelseförlopp, för att sedan låta utförandets konsekvenser skapa konstverket. Ofta blir dokumentationen av tillblivelseprocessen själva verket. I videofilmen ”Hello World”, får vi följa en slemsvamps tillväxt och vandring i jakt på mat. Genom att locka den med havregrynsgröt strategiskt placerad och på så sätt lura den att skriva ett meddelande till omvärlden. I uppföljaren ”THE_” är timlapsfotograferingen klippt och dramatiserad i bästa Hollywoodstil där slemsvampen får agera ett hot, en ”varelse” som ligger på lur och smyger sig på havregrynsgröten.

Inspirerad av slemsvampens tillväxt och rörelse började jag teckna och skulptera medvetet omedvetet”.

Under våren och sommaren 2022 har hon deltagit i projektet ”Havet som, Omger oss”, där 10 konstnärer och tio bygdegårdar i Stockholms skärgård arbetade tillsammans i process- och deltagarbaserade konstprojekt som involverade lokalbefolkningen och fokuserade på relationen mellan människan och havet, om ansvarstagande handlingar och perspektiv. Se mer här: HSOO https://anneliewallin.se/projekt/hsoo/

Annelie Wallin är bosatt i Stockholm och utbildad på konsthögskolan där 1989-94. Hon arbetar med teckning, skulptur, foto och video, samt med offentlig gestaltning och platsspecifika process- och deltagarbaserade projekt. Wallin är verksam på den konstnärsdrivna konstscenen sedan 2004 och har de senaste åren ställt ut på gallerier i Sverige, Tyskland, Grekland och Kanada, tillsammans med ID:I galleri.

Instagram: @_anneliewallin
Vimeo: ”HelloWorld” https://vimeo.com/298871079 ”THE_” https://vimeo.com/675790537

English version:

Annelie Wallin lives in Stockholm and holds a MFA from Art Academy in Stockholm 1989-94. She works with drawing, sculpture, photography and video, as well as with public art commissons and site specific process- and participant-based projects. Wallin has been active in the artist-driven art scene since 2004 and in recent years has exhibited at galleries in Sweden, Germany, Greece and Canada, together with ID:I galleri.

In March 2023 I participated in the group exhibition ”Station to Station” here at the gallery with two drawings under the project name ”Human Printer”. The drawings and sculptures that I am now showing are a continuation and deepening of that work. I often set up a number of a number of frames or rules for a material or a course of events, and then let the consequences of the execution create the work of art. Often the documentation of the creation process becomes the work itself. In the video ”Hello World”, we get to follow the growth and migration of a slime fungus in search of food. By luring it with strategically placed oatmeal and thus tricking it into writing a message to the outside world. In the sequel ”THE_”, the time-lapse photography is cut and dramatized in the best Hollywood style, where the slime fungus is allowed to act as a threat, a ”creature” that lies in wait and sneaks up on the oatmeal.

Inspired by the growth and movement of the slime fungus, I began to draw and sculpt consciously unconsciously”.

During the spring and summer of 2022, she participated in the project ”The sea that surrounds us”, where 10 artists and ten community centers in the Stockholm archipelago worked together in process and participant-based art projects that involved the local community and focused on the relationship between man and the sea, on responsible actions and perspective. See more here: https://anneliewallin.se/projekt/hsoo/

Homepage: www.anneliewallin.se
Instagram: @_anneliewallin
Vimeo: ”Hello World” https://vimeo.com/298871079

”THE_” https://vimeo.com/675790537

Utvalt inlägg

Publicerat den
Kategoriserat som Samtidskonst

Supermarket 2023

Titel: "Organic Structure". Teckning med grafit på papper. Drawing with graphite on paper. 2023

Dessa tre arbeten ställde jag ut på Supermarket Art Fair 10-14 maj 2023. Vi var fyra från ID:I galleri; Helena Pehrsson, Johanna Schartau och Mona Petersson.

Annelie Wallin, sculpture, contemporary art, Supermarketartfair
Hängande skulptur av lera snöre. Hanging sculpture made of clay and string. 2023.
Hallucination, Annelie Wallin
Teckning med grafit på papper. Drawing with graphite on paper. 2023
supermarketartfair 2023
Jag på supermarket, vårt bås i bakgrunden med mina och Helena Pehrssons grejjer.
Picture of me, in the background mine and Helena Pehrssons stuff. Photo©HelenaPehrsson.

Helena Pehrsson, ID:I galleri på supermarket art fair 2023
Helena Pehrsson, ID:I galleri på supermarket art fair 2023, Johanna schartau och Mona Peterssons konstverk i bakgrunden.

Supermarket 10-14 maj

ID:I ställer ut på Supermarket 2023
Jag ställer ut tillsammans med ID:I galleri, Mona Petersson, Johanna Schartau och Helena Pehrsson.

ID:I galleri ställer ut på Supermarket, 10-14 maj.
Öppettider: torsdag-lördag 12:00-20:00, söndag 12:00-18:00.
Stadsgårdsterminalen vid Slussen.
För mer info om biljetter osv: https://supermarketartfair.com/

Helena Pehrsson:  instagram @pehrssonhelena
Mona Petersson: www.monapetersson.se instagram @artmonapetersson
Johanna Schartau: www.johannaschartau.se instagram @johanna_schartau
Annelie Wallin:  www.anneliewallin.se instagram @_anneliewallin

ID:I galleri: instagram: @galleriidi

Årets tema är Twilight Zon.
Dag och natt, mörker och ljus, jord och luft, gott och ont, krig och fred, diktatur och demokrati. De står alla på varsin sida om linjen, som sakta rör sig omärkligt framåt. Eller är det bara i en cirkel den rör sig – linjen-? Latituden, timvisaren, jordy- tan, stridslinjen. Kanske böjer den sig inåt och färdas mot jordens mittpunkt och det mörker som omsluter underjordens varelser. En del utvecklas bara i mörker och kan inte leva i ljuset som Dracula. En del ser inte ljuset (våra krigsherrar).

Skuggan existerar inte utan solen. Fotografiet som framkallas sakta med den röda lampan dinglande i mörkret för att sedan bli synligt i ljuset. Dagblomman. Solstrålen som smälter istappen. Vi är fyra konstnärer ur ID:I galleri som visar arbeten om mörkret antingen som handfast i jorden, det bildliga och det filosofiska teoretiska mörkret som kriget och vår planets miljö som förstörs.

Välkomna!

Engelsk version

Day and night, darkness and light, earth and air, good and evil, war and peace, dictatorship and democracy. They all stand on opposing sides of the line, which moves slowly and imperceptibly forward. Or is it only going around in a circle?

Latitude, the hour hand, earth’s surface, combat line. Folding inwards, traveling towards the center of the earth and the darkness enclose its subterranean creatures. Some evolve in the dark and, like Dracula, cannot survive in the light. Some do not see the light (our warlords). Shadow does not exist without sunlight. The photography develops slowly in the dark under a dangling red lamp, only to become visible in the light. The daylily. The sunbeam dissolving an icicle.

We are four artists from ID:I who exhibit and showcase works about darkness, either as something tangible in the soil, or the metaphorical and philosophical darkness, such as war and the planet’s threatened environment.

Welcome!

Rymdprogrammet, Station to Station nr 3.

Två teckningar och en mobil, installationsbild från Station to Station på Rymdprogrammet.

Rymdprogrammet är en experimentell plattform för konstnärlig samverkan. Det huserar i Molekyl Gallery och är en organisk utställning som kallas ”Station to Station” där antalet medverkande inte är bestämt på förhand utan utvecklas efterhand.

Utställningen inleds av Désirée Burenstrand-Schyman, Oscar Häggström, Johan Sandström och Dan Schyman. Den 3 mars ansluter Annelie Wallin. På bilderna ser vi hängningen som den blev, pappersskulpturen i taket är gjord av Désirée Burenstrand-Schyman.

3-26 mars 2023.
Öppettider: to: 17-20 lö-sö: 13-16.
Rymdprogrammet.
Molekyl Gallery, Båstadsgatan 4, Malmö.

Oatmeal Spin på ”Stuff it”

Oatmeal Spin blir installerad på Bonniers konsthall.

Stockholms konstnärer gick man ur huse för att få delta i ”Stuff it” En mindre del av minnesutställningen ”After Image” för Peter Geschwind på Bonniers konsthall 14 feb.

Jag fick nummer 156, jag tyckte ändå att jag var där tidigt. Det var ca 400 konstnärer som var där med sina verk.

Oatmeal Spin_vernissage_IMG_5989
Oatmeal Spin, vernissagebild från ”Stuff it”; som var en utställning i utställningen ”After Image” till Peter Geschwinds minne. Bonniers konsthall i Stockholm.
400 verk.
Publicerat den
Kategoriserat som Samtidskonst

Oatmeal Spin

Hängande skulptur.

Nya arbeten växer fram, hängande mobil skulptur som är inspirerad av teckningarna jag har gjort det senaste halvåret. Organiska processer, mycel och nätverk under jord.
”Oatmeal spin” hängande mobil skulptur.

Konst åt alla

Teckning med blyerts. Annelie Wallin 2022. www.anneliewallin.se, @anneliewallin.art
Teckning med blyerts. Annelie Wallin 2022.
Teckning med blyerts. Annelie Wallin 2022.

Äntligen är dom ramade och klara, nu ska dom ut på försäljning och spridas till folket i ett projekt som heter Konst åt alla. Nästa destination är Mörkö bygdegård, wish me luck!

Instagram: följ mig på @_anneliewallin

IDÉ:IDAG

Installationsbild av "Koloni" visas på Konstnärshuset i Stockholm 6 okt-6 nov 2022. IDI 20-årsjubileum, idé:idag. Installationview of "Settlement" up on show at Konstnärshuset i Stockholm from 6 oct. until 6 nov. 2022.

Installationsbild av "Koloni" visas på Konstnärshuset i Stockholm 6 okt-6 nov 2022. IDI 20-årsjubileum, idé:idag. Installationview of "Settlement". @Annelie Wallin 2022.
Koloni / Settlement, detail. ©AnnelieWallin.
Installationsbild av "Koloni" visas på Konstnärshuset i Stockholm 6 okt-6 nov 2022. IDI 20-årsjubileum, idé:idag. Installationview of "Settlement". @Annelie Wallin 2022.
Installationsbild av "Koloni" visas på Konstnärshuset i Stockholm 6 okt-6 nov 2022. IDI 20-årsjubileum, idé:idag. Installationview of "Settlement". @Annelie Wallin 2022.
Koloni / Settlement, installationview at Konstnärshuset 2022.
Installationsbild av ”Koloni” med Anna Nyberg, Isak Sundström och Hillside Project i bakgrunden.

Jag ställer ut med ID:I galleri på Konstnärshuset i Stockholm. Utställningen heter IDÉ:IDAG och pågår tom 6:e november 2022.

Konstnärshuset ligger på Smålandsgatan 7 i Stockholm och har öppet onsdag-lördag mellan klockan 12-16.

Till Konstnärshuset >>

ID:I galleri

I rörelse eller från min horisont, utställning på ID:I galleri 2021.