Slimemould Maps

Mapping The City 3
Titel:Mapping The City nr 3, Fotografi © Annelie Wallin 2020. Var med på Vårsalongen 2021.

Slimemould Maps är en serie bilder där jag har odlat och fotograferat slemsvampen Physarum Polycephalum, sk ”slimemould” eller slemsvamp. Den är en protist, en enkel encellig organism som varken är svamp, växt, eller djur. 

Slemsvampen har väckt forskarnas nyfikenhet för sin förmåga att räkna ut den mest effektiva transportvägen mellan två näringskällor, den kan dessutom lagra erfarenheter och göra till synes medvetna vägval. Trots att den är utan hjärna och centralt nervsystem, kan den fatta rationella beslut och minnas vart den har varit förut. Slemsvampen har gjort sig känd som smart och den har tävlat och vunnit över mänskliga ingenjörer när det gäller att utröna de mest effektiva vägarna mellan olika platser, så som det komplexa nätverket i Tokyos tunnelbanesystem eller den snabbaste vägen genom en labyrint.

English:

Slimemould Maps is a series of pictures where I have grown and photographed the slime fungus Physarum Polycephalum, so-called ”slime mould” or slime fungus. It is a protist, a simple single-celled organism that is neither a fungus, a plant, nor an animal.

The slimemould has aroused the researchers’ curiosity for its ability to calculate the most efficient transport route between two food sources, it can also store experience and make seemingly conscious choices. Although it has no brain and central nervous system, it can make rational decisions and remember where it has been before.
The slimemould has made itself known as smart and it has competed and won over human engineers when it comes to discovering the most efficient roads between different places, such as the complex network in Tokyo’s subway system or the fastest way through a maze.

Title: Mapping The City III
Teknik: Slemsvamp, Fotografi, Fine Art Print.
Material: Physarum Polychephalum
Image size: 55x36cm.
Paper size: 65×50 cm
År: 2020
Slimemould Map III was exhibited in ”Vårsalongen” 2020, it´s already framed with artistglass and fur.
Price: 7500:-

 

Title: Mapping The City II
Teknik: Slemsvamp, Fotografi, Fine Art Print.
Material: Physarum Polychephalum
Image size: 55x36cm.
Paper size: 65×50 cm
År: 2020
Edition: 5, plus 2 Artist prints.
Price: 3200:-

 

 © Annelie Wallin 2020