Solskugga 2015

Solskugga, Videoprojektioner, utställningen EVA 8-27 oktober 2015.

Eva Bonniers donationsnämnd bjöd in till en öppen idétävling om konst och arkitektur i stadsmiljö.
Genom tävlingen EVA eftersöktes visioner, idéer och förslag som uppmärksammade konstens och arkitekturens betydelse i stadsmiljön. Tävlingen syftade även till att visa på konstens och arkitekturens kapacitet att definiera och ifrågasätta hur vi idag kan förstå det offentliga rummet.

I takt med att våra städer expanderar och våra livsvillkor förändras växer också vårt behov av att hitta modeller och strategier som gör det möjligt att reflektera kring morgondagens samhälle. Genom tävlingen vill vi ge utrymme för ett deltagande i en samtida diskussion om den offentliga konsten och samhällsbyggandet.

Tävlingen tar sin utgångspunkt i Stockholm men utan att definiera en specifik budget eller plats. Det är upp till tävlingsdeltagarna att själva inom ramen för inlämningskraven utveckla förslagets omfattning och att presentera dess innehåll och inriktning. Nämnden uppmuntrar interdisciplinära och internationella samarbeten i gränsområdet mellan konst och arkitektur.

Eva Bonniers Donationsnämnd EVA-tävlingens hemsida>>

De tio vinnande bidragen i idétävlingen EVA om konst och arkitektur i stadsmiljö medverkade i utställningen:
Solmaz Beik, Andjeas Ejiksson, Hilda Hellström, Joel Jouannet, Ola Keijer, Johanna Landin, Sara Liberg, Katarina Lundgren, Karin Matz, Jonathan Meldgaard Houser, Anna Nilsson, Jenny Nordmark, Beatrice Orlandi, Helen Runting, Jacob Sjöblom, Rutger Sjögrim, Mikael Stenström, Tobias Sternberg, Markus Wagner, Annelie Wallin, Joanna Zawieja.

Leif Bolter konstnär, tillförordnad preses vid Konstakademien och ledamot i Eva Bonniers donationsnämnd hälsar välkommen. 
Ann Magnusson, konstnär, konstkonsult och ordförande i Eva Bonniers donationsnämnd introducerar och öppnar utställningen.
Ingela Lindh, biträdande stadsdirektör, chef för avdelningen för stadsutveckling i Stockholms stad talar kort om konstens och arkitekturens betydelse i stadsmiljöutveckling. EVA var en samproduktion av Eva Bonniers donationsnämnd och Konstakademien 2014.

Solskugga på Eva Bonniers donationsnämnds hemsida

LÄS MER HÄR Solkatter; Going Public >>