Songs from the Woods in October

Songs from the Woods. Vernissage the 19:th of aug 2023 Gamle dal, Trollhättan.

”Songs from the Woods” is the first Landart Symposium hold in Trollhättan, Gamle dal, old lock area. The artists were invited to work and live together for two weeks, exploring the forest in Gamle dal, get to know eachother and exchanging knowledge in seminaries during the evenings. The artpieces that were made are on display at the site during the autumn and here on film.

The artists participating are:
Greta Kardi (LT)
Ingrid Ogenstedt (SE/DE)
Anna Widén (SE/NO)
Wolfgang Buntrock (DE)
Karl Chilkott (SE)


THE EXHIBITION IS OPEN 19 AUG – 31 OCT
After 31 oct, the landartpieces that hold will stay and decompost.

Background:
Gamle Dal is a site with great historic and contemporary importance for life and innovation in Trollhättan. The southern part of the sluice route, a fundamental function for shipping and trade, meet the dramatic Göta älv supplying the industry with energy and the sublime landscape closely connected with the identity of Trollhättan. Land Art is created on site with the conditions of the landscape and the material of the forest. Five artists are gathered from Northern Europe to create Land Art on the conditions of the landscape and with the materials on site. For two weeks you can follow the process in Gamle Dal, Trollhättan.

Project concept: The name“Songs from the Woods” is taken from the tradition of the Aboriginal people in Australia; that instead of maps for remembering, have meandering songlines to find their way through the landscape. To tell the woods, to sing it´s song, is a way to engage with the surrounding forest and celebrate the wonder and gentle presence of it. Since we are invited to renew the trails and reawaken the knowledge of this part of Gamle Dal, we think that new songs and traditions will be made by your works in the landscape. The pieces we are inviting the artists to do will be the first “songs” from this particular woodland.

Annelie Wallin (SE) artist and curator for this project.
Land Art, Songs from the Woods, is a collaboration between the City of Trollhättan and the art consultants Agneta Stening and Anna Eggert.

DOWNLOAD A MAP HERE: https://www.trollhattan.se/konsthallen/arets-utstallningar/landart/

Karta över Gamle dal, Trollhättan
Karta över Gamle dal, Trollhättan

Songs from the Woods

Jag vill tipsa om det här eventet i Trollhättans gamla slussområde Gamle Dal , jag är projektledare för detta #LANDART projekt och känner mig såå taggad!! 😆

💥Välkomna på vernissage den 19 augusti kl 15:00! 💥

Utställningen pågår tom 31 oktober.

Land Art skapas på plats med landskapets förutsättningar och skogens material.

Konstnärerna som deltar är:

Greta Kardi (LT)
Ingrid Ogenstedt (SE/DE)
Anna Widén (SE/NO)
Wolfgang Buntrock (DE)
Karl Chilkott (SE)

Var: Gamle Dal, Fall och Slussområdet Trollhättan

Arbetet pågår: 7 – 19 augusti, med vernissage 19 augusti.

Konstverken kommer att stå kvar tom 31 oktober.

Projektets koncept:

Namnet ”Sånger från skogen” är hämtat från traditionen hos Aboriginerna
i Australien; att istället för att använda kartor för att minnas och navigera efter, sjunga slingrande sånglinjer för att hitta vägen genom landskapet. Att berätta skogen, att sjunga dess sång, är ett sätt att kontakta den omgivande skogen, erkänna och hylla dess milda närvaro. Vi är inbjudna till att förnya stigarna och återuppväcka kunskapen om denna del av Gamle Dal. Konstnärernas arbete i skogen och konstverken som skapas under tiden, blir de första sångerna som kommer från den här skogen och dom kommer att guida oss på vår upptäcksfärd genom terrängen.

Curator för evenemanget är Annelie Wallin.
Land Art, Songs from the Woods, är ett samarbete mellan Trollhättans Stad och konstkonsulterna Agneta Stening och Anna Eggert.
————————————————————————

English:

Land Art is created on site with the conditions of the landscape and the material of the forest. Five artists are gathered from Northern Europe to create Land Art on the conditions of the landscape and with the materials on site. For two weeks you can follow the process in Gamle Dal, Trollhättan.

The artists participating are:
Greta Kardi (LT)
Ingrid Ogenstedt (SE/DE)
Anna Widén (SE/NO)
Wolfgang Buntrock (DE)
Karl Chilkott (SE)

Gamle Dal is a site with great historic and contemporary importance for life and innovation in Trollhättan. The southern part of the sluice route, a fundamental function for shipping and trade, meet the dramatic Göta älv supplying the industry with energy and the sublime landscape closely connected with the identity of Trollhättan.

Land Art is a genre sprung from American minimalism in the late 1960´s, taking off in the 1970´s and becoming its own artistic stream. The early land art artists used the landscape as material for sculpture and performative practices to highlight mans impact on earth. Today land art is a broad and global practice but in many ways still investigating the relation between human and nature.

Where: Gamle Dal, Trollhättan

During: 7 – 19 August, vernissage 19 August.

The works will be on display until 31 of october.

Project concept: The name“Songs from the Woods” is taken from the tradition of the Aboriginal people in Australia; that instead of maps for remembering, have meandering songlines to find their way through the landscape. To tell the woods, to sing it´s song, is a way to engage with the surrounding forest and celebrate the wonder and gentle presence of it. Since we are invited to renew the trails and reawaken the knowledge of this part of Gamle Dal, we think that new songs and traditions will be made by your works in the landscape. The pieces we are inviting the artists to do will be the first “songs” from this particular woodland.

The curator of the event is Annelie Wallin.
Land Art, Songs from the Woods, is a collaboration between the City of Trollhättan and the art consultants Agneta Stening and Anna Eggert.

@gretakardi @ingridogenstedt #annawidén #wolfganbuntrock #karlchilkott #landart #trollhättan #gamledaltrollhättan #gamledal #songsfromthewoods
@agnetastening
@bluesjellyfish

Supermarket 10-14 maj

ID:I ställer ut på Supermarket 2023
Jag ställer ut tillsammans med ID:I galleri, Mona Petersson, Johanna Schartau och Helena Pehrsson.

ID:I galleri ställer ut på Supermarket, 10-14 maj.
Öppettider: torsdag-lördag 12:00-20:00, söndag 12:00-18:00.
Stadsgårdsterminalen vid Slussen.
För mer info om biljetter osv: https://supermarketartfair.com/

Helena Pehrsson:  instagram @pehrssonhelena
Mona Petersson: www.monapetersson.se instagram @artmonapetersson
Johanna Schartau: www.johannaschartau.se instagram @johanna_schartau
Annelie Wallin:  www.anneliewallin.se instagram @_anneliewallin

ID:I galleri: instagram: @galleriidi

Årets tema är Twilight Zon.
Dag och natt, mörker och ljus, jord och luft, gott och ont, krig och fred, diktatur och demokrati. De står alla på varsin sida om linjen, som sakta rör sig omärkligt framåt. Eller är det bara i en cirkel den rör sig – linjen-? Latituden, timvisaren, jordy- tan, stridslinjen. Kanske böjer den sig inåt och färdas mot jordens mittpunkt och det mörker som omsluter underjordens varelser. En del utvecklas bara i mörker och kan inte leva i ljuset som Dracula. En del ser inte ljuset (våra krigsherrar).

Skuggan existerar inte utan solen. Fotografiet som framkallas sakta med den röda lampan dinglande i mörkret för att sedan bli synligt i ljuset. Dagblomman. Solstrålen som smälter istappen. Vi är fyra konstnärer ur ID:I galleri som visar arbeten om mörkret antingen som handfast i jorden, det bildliga och det filosofiska teoretiska mörkret som kriget och vår planets miljö som förstörs.

Välkomna!

Engelsk version

Day and night, darkness and light, earth and air, good and evil, war and peace, dictatorship and democracy. They all stand on opposing sides of the line, which moves slowly and imperceptibly forward. Or is it only going around in a circle?

Latitude, the hour hand, earth’s surface, combat line. Folding inwards, traveling towards the center of the earth and the darkness enclose its subterranean creatures. Some evolve in the dark and, like Dracula, cannot survive in the light. Some do not see the light (our warlords). Shadow does not exist without sunlight. The photography develops slowly in the dark under a dangling red lamp, only to become visible in the light. The daylily. The sunbeam dissolving an icicle.

We are four artists from ID:I who exhibit and showcase works about darkness, either as something tangible in the soil, or the metaphorical and philosophical darkness, such as war and the planet’s threatened environment.

Welcome!

IDÉ:IDAG

Installationsbild av "Koloni" visas på Konstnärshuset i Stockholm 6 okt-6 nov 2022. IDI 20-årsjubileum, idé:idag. Installationview of "Settlement" up on show at Konstnärshuset i Stockholm from 6 oct. until 6 nov. 2022.

Installationsbild av "Koloni" visas på Konstnärshuset i Stockholm 6 okt-6 nov 2022. IDI 20-årsjubileum, idé:idag. Installationview of "Settlement". @Annelie Wallin 2022.
Koloni / Settlement, detail. ©AnnelieWallin.
Installationsbild av "Koloni" visas på Konstnärshuset i Stockholm 6 okt-6 nov 2022. IDI 20-årsjubileum, idé:idag. Installationview of "Settlement". @Annelie Wallin 2022.
Installationsbild av "Koloni" visas på Konstnärshuset i Stockholm 6 okt-6 nov 2022. IDI 20-årsjubileum, idé:idag. Installationview of "Settlement". @Annelie Wallin 2022.
Koloni / Settlement, installationview at Konstnärshuset 2022.
Installationsbild av ”Koloni” med Anna Nyberg, Isak Sundström och Hillside Project i bakgrunden.

Jag ställer ut med ID:I galleri på Konstnärshuset i Stockholm. Utställningen heter IDÉ:IDAG och pågår tom 6:e november 2022.

Konstnärshuset ligger på Smålandsgatan 7 i Stockholm och har öppet onsdag-lördag mellan klockan 12-16.

Till Konstnärshuset >>

ID:I galleri

I rörelse eller från min horisont, utställning på ID:I galleri 2021.