Aktuellt:

Image: Title: "Net" Annelie Wallin @ 2016.

Konsthall Mellbyskogen

presenterar

Skogsliv

9-11 September, Mellby bygdegård, SE-53196 Mellby.

Mer info på facebook Skogsliv, en kulturhelg i Mellby, Facebook event

Deltagande konstnärer: Annelie Wallin, Berith Stennabb, Lisa Sjölander, Carolina Jonsson, Lotte Nilsson-Välimaa, Sanna Haverinen, Leif Skoog, Johan Sunesson, Lovisa Ivenholt, Maja Andersson, Sandra Norrbin, Sookyyoung Huh, Josefine Ottvall, Linda Vinbo, Scott Panell, Anette Sjölander, Elisabet Larsson-Malmström, Lisa Öst, Klara Malmström, Petra Gunnarsson.

Hela programmet finns här>>

Konsthall Mellbyskogen

 

 

Välkommen till vernissage av utställningen EVA.

Tio vinnande bidrag i idétävlingen om konst och arkitektur i stadsmiljö.

Medverkande i utställningen är: Solmaz Beik, Andjeas Ejiksson, Hilda Hellström, Joel Jouannet, Ola Keijer, Johanna Landin, Sara Liberg, Katarina Lundgren, Karin Matz, Jonathan Meldgaard Houser, Anna Nilsson, Jenny Nordmark, Beatrice Orlandi, Helen Runting, Jacob Sjöblom, Rutger Sjögrim, Mikael Stenström, Tobias Sternberg, Markus Wagner, Annelie Wallin, Joanna Zawieja.

Torsdag 8 oktober 
kl. 17.00–20.00
Konstakademien, Stockholm
Fredsgatan 12 (Hiss från Jakobsgatan 27 c) 
Studion, plan 4.

Leif Bolter konstnär, tillförordnad preses vid Konstakademien och ledamot i Eva Bonniers donationsnämnd hälsar välkommen. 

Ann Magnusson, konstnär, konstkonsult och ordförande i Eva Bonniers donationsnämnd introducerar och öppnar utställningen.

Ingela Lindh, biträdande stadsdirektör, chef för avdelningen för stadsutveckling i Stockholms stad talar kort om konstens och arkitekturens betydelse i stadsmiljöutveckling. 

EVA är en samproduktion av Eva Bonniers donationsnämnd och Konstakademien.
Läs mer om tävlingen här:
http://www.evabonniersdonationsnamnd.se/sv/aktuellt-utstallningen-eva
http://konstakademien.se/

Utställningen pågår tom torsdag den 29 oktober.
Programblad finns här>>

 

 

Utställning på ID:I galleri 28 augusti - 20 september.

"Wandering"

Nya verk av Annelie Wallin
Skulptur, video, foto

Bilder från utställningen:

Ett Annat Slags Natur skulptur, installation på IDI galleri.


Ett Annat Slags Natur skulptur, installation på IDI galleri. Ett Annat Slags Natur skulptur, installation på IDI galleri.ReminiscenceReminiscenceClear outClear out

Clear outPlexiglasNotesNotes

 

Vernissage fredag 28/8 kl 17:00
Välkommen!

Konstnärssamtal lö 12/9 kl 14:00 moderator Pia Kristoffersson.

Att vandra, söka och gå vilse är djupt rotade existentiella aktiviteter. Ett liv innebär ständiga växlingar mellan orientering och desorientering, mentalt och fysiskt. Att ta risker och beträda okända, Wandering, Utställning på IDI galleri 28 augusti - 20 septemberoprövade, stigar är närmast en förutsättning för utveckling men också fundamentalt i konstnärligt skapande. Vikten av att utsätta sig för risken - eller möjligheten - att gå vilse. Vandringen som metafor och metod. ”Det som man inte alls vet vad det är kan ofta vara just det man behöver hitta, och för att hitta det behöver man gå vilse”, skriver Rebecca Solnitt i sin essä Gå vilse. En fälthandbok, som är en av Annelie Wallins inspirationskällor.

I utställningen Wandering på ID:I utforskar Wallin nya marker. Natur och växtlighet har varit återkommande teman i hennes senare arbeten; växtlighet som både biologiskt system och utgångspunkt för samtal om samhällsfrågor, det offentliga rummet och dialogen med dess medborgare. I projektet Dela trädgård (i samarbete med Malin Lobell Brodersen) inbjöds invånarna i Gislaveds kommun att medverka till en Medborgarträdgård. Odling som politisk handling och demokratiskt redskap, i gerillaform eller organiserad dito har Wallin undersökt.

Nu lämnar Wallin stadsrummets frågeställningar för att i installationen Ett annat slags natur företa en mer introspektiv vandring i en intuitiv, ordlös terräng. Förankrade i en trädgren i taket, tillsynes formade av tyngdlagen, pendlar två balanserande, kapselformade objekt av hamparep och vax. Den ena formen sammanpressad och sluten, den andra i ett tillstånd av det motsatta; en sorts upplösning. Med installationens tredje komponent, en kapsel placerad på golvet, på lite avstånd, gestaltar Wallin dynamiken mellan rörelse och stagnation, kaos och kontroll.
I verket Reminiscence, frigör Wallin en av kapslarna och låter göra en tredimensionell utskrift av densamma, ett simulacrum eller kopia. Resultatet blir en tankeväckande och effektfull förskjutning i uttryck och betydelse. I videon Notes, som anspelar på ett tidigare verk med samma titel, filmar Wallin en glasyta som reflekterar bilden av när hon genomför en upprepad, kort vandring och balansakt. Den återspeglade bilden (av bilden) skapar ett skyddande filter som visserligen skyler och avdramatiserar konstnärens avklädda kropp, men samtidigt förstärker bilden av utsatthet i det isolerade rum, utan insyn, som en konstnärs ateljé är. Som om vi ser något vi inte skulle se.

Wallin rör sig i ett spänningsfält mellan avsikt och intuition som påminner om vandrarens relation till kartan. Wallin prövar en alternativ berättelse om gränsen mellan det kvinnliga jaget och omvärlden, identiteten och yrkesrollen och den eviga vandringen däremellan.

Pia Kristoffersson

 

 

 

 

ID:I galleri
Tjärhovsgatan 19
128 16 STOCKHOLM
www.idigalleri.org

Öppettider: to-fr 12-18
lö-sö: 12-16

 

 

 

Dela trädgård i Anderstorp drivs vidare!:-)

2015-16 drevs Dela trädgård vidare av AMO i Gislaveds kommun under som en del av arbetet med ungdomar som befinner sig mellan studier och arbete.
2017 kommer Dela trädgård att drivas vidare av ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Det tycker vi är väldigt kul!:-)

Läs mer på bloggen: Dela Trädgård

 

 

 


All rights reserved © Annelie Wallin 2017. Epost: info@anneliewallin.se