Havet som, Omger oss

HAVET SOM OMGER OSS
Rådmansö Bygdegård, Gräddö torg:

Så var sista dagen kommen för min installation ”Gistnande” och alla knutar som knutits och nät som vuxit fram under sommarens träffar och arbete togs ner på några minuter! 

Det har varit så spännande att få vara en del av projektet ”Havet som, omger oss” som har fokuserat på relationen mellan människan och havet, om ansvarstagande handlingar och perspektiv. Utställningen har skett på 10 platser i Stockholms skärgård sommaren 2022.

GISTNANDE
På Rådmansö har konstnären Annelie Wallin arbetat tillsammans med människorna på platsen under fem tillfällen. Allteftersom minnen av Östersjön som ett levande vatten med ål- och torskfiske har dryftats och sörjts, har näten vuxit fram knut för knut bildat en Gistvall, en ställning för att hänga upp och torka nät. Titel på verket är ”Gistnande” och det är både en rumslig gestaltning och en process.

Huvudman är Stockholms läns bygdegårdsdistrikt i samverkan med den lokala föreningen och Björkö Konstnod. 

Titel: Fångst, teckning, grafit.

Bild 1 av 2

Titel: Fångst, teckning, grafit. Havet Som, Omger Oss 2022. © AnnelieWallin

Under perioden 11juni – 21 augusti är Annelie Wallin också representerad med ett verk i bygdegården.

HAVET SOM, OMGER OSS fokuserar på relationen mellan människan och havet, om ansvarstagande handlingar och perspektiv. Utställningen sker på 10 platser i Stockholms skärgård sommaren 2022.

Huvudman är Stockholms läns bygdegårdsdistrikt i samverkan med den lokala föreningen och Björkö Konstnod.

instagram

Vimeo

Facebook