Ett Annat Slags NaturSolskuggaDela trädgård i Anderstorp 2014UnTied Notion, jubileumsutställning 2012Solfosfält i Huvudsta 2012jag gräver. 2011Kalender 2006Lampshade, installation 1996.Badkar, 1992.Svenska hjärtan, installation 1996.Inskrivning, installation 1995Container, installation i Lumafabriken 1994"...som när en kvinna förbereder sig för sin älskare..." 1993.

Busplantering, installation

 

1. Vinbär i Ekensberg Brf. 2011.
Installation med fåtölj, bord, tv-set, bygglampa, jord, tomat- och paprikaplantor mm.
I TV-monitorn visas en filmen om när jag planterar 5 st vinbärbuskar i min bostasdrättsförening utan att ha bett om lov.

I gerillaodlingsprojektetet kretsar mitt arbete kring begrepp som ägande, makt, individens frihet och kollektivt ansvar. Hur stort är den enskilda individens handlingsutrymme i samhället?
Hur mycket plats får man ta i det offentliga rummet?
Finns det inte tusentals ytor av ogräs, skrot och grus i stadsmiljöns randområden som bara väntar på ett bättre öde i form av odlingar med ätbara grönsaker och vackra
blommor?

Läs mer >>

 

I installationen "Vinbär i Ekenskensberg Brf" och i filmerna "Busplantering i Huvudsta" och "Gerillaplantering i Ulvsunda" undersöker jag var gränsen går mellan välvilliga bidrag för allas bästa och privata initiativ på andras bekostnad.
 
Reaktionerna på vinbärsplanteringen var possitiv av alla som gick förbi mig när jag arbetade. Men efter några dagar fick jag veta att det var andra som hade haft andra planer för just den platsen och som kände sig överkörda. Nu efter ett halvår har styrelsen beslutat att vinbärbuskarna ska flyttas till förmån för en syrenhäck.

 


Solfosfält i Huvudsta 2012jag gräverKalender 2006Lampshade, installation 1996.Badkar, 1992.Svenska hjärtan, installation 1996.Inskrivning, installation 1995Container, installation i Lumafabriken 1994"...som när en kvinna förbereder sig för sin älskare..." 1993.
All rights reserved © Annelie Wallin 2018. Epost: info@anneliewallin.se