Busplantering, installationBlogglogg som pdf

 

 

UnTied Notions
ID:I—Independent gallery since 2002
26 October—2 December

Galleri ID:I är ett konstnärsdrivet galleri där samtida utställningar och evenemang har blomstrat oberoende av den kommersiella konstscenen sedan 2002. Galleriets grund bygger på framåtsträvande förväntningar och “ett ställningstagande, att medvetet lämna öppet för en föränderlighet hos de förutsättningar som är viktiga för att fri konst skall skapas och visas”.[1] Nu, efter tio år som etablerat rum för konst, firar ID:I med grupputställningen UnTied Notions.

Utställningen för samman ca 40 nuvarande och tidigare medlemmar av ID:I som har medverkat i att stärka galleriets identitet och formulera riktningen för dess utveckling. I utställningslokalen på Design Hall vid Telefonplan kommer ny och även platsspecifik konst att visas tillsammans med ett flertal verk ur ID:Is utställningsarkiv, verk som har skapat minnesvärda ögonblick i ID:Is historia.

Läs mer >>

 

Med allt från ljudkonstinstallationer till gerillaodlingsaktioner, har ID:I fungerat som en plattform för utforskande, diskussioner och kollektivt samarbete. Trots att Sverige var mitt i en lågkonjunktur då ID:I först startade har galleriet behållit en stark position med hjälp av medlemmarnas finansiella stöd, men framförallt tack vare deras engagemang och vision. Denna självständighet och målmedvetenhet har gjort det möjligt för galleri ID:I att förbli framgångsrikt “obundet” till den etablerade konstvärldens förväntningar och hierarkier inom Sverige.

UnTied Notions representerar de unika individer som har inspirerat ID:Is aktuella och förflutna verksamhet som ett kollektivt rum där konsten blomstrar för konstens skull, och riktar samtidigt blicken mot framtiden där nya möjligheter för galleriet väntar.

Anne Klontz, curator på ID:I galleri.

 


Dela trädgård i Anderstorp 2014Solfosfält i Huvudsta 2012jag gräverKalender 2006Lampshade, installation 1996.Badkar, 1992.Svenska hjärtan, installation 1996.Inskrivning, installation 1995Container, installation i Lumafabriken 1994"...som när en kvinna förbereder sig för sin älskare..." 1993.
All rights reserved © Annelie Wallin 2018. Epost: info@anneliewallin.se